Extra tid och pengar

Timtid, stupstock och att inte vara överens

Ibland har vi olika uppfattningar och det går inte att hitta en samsyn. För att du inte ska gå miste om ersättning finns det stupstocksregler. Här går vi igenom vad de innebär.

Övning 1 av 2

Du har skrivit ett ÖK om 10 timmar på ett extraarbete. Du fick lägga ganska mycket tid på att undersöka kabelvägar, beställa materialet och dessutom byta arbetsuppgift från det du höll på med då extrabeställningen var av akut karaktär. Jag mäter allt material enligt ATL, och timmarna handlar bara om arbetet runt omkring. Din arbetsgivare/arbetsledare godkänner inte ÖK´t, utan stryker bort 7 timmar.

Övning 2 av 2

Jag begärde 5000kr för att jag rev på min arbetsplats. Det jag rivit slängde jag i en container. Det tog 24 timmar på mitt projekt och jag skickade in ett ÖK på motsvarande timmar. Nu svarar företaget att jag inte får det. Vad gör jag nu?

Sammanfattning

Föregående lektion Nästa lektion