Recept

När du mäter armaturer och modularuttag behöver du själv skapa priset utifrån de moment du utför i ditt montage. Du skapar ett så kallat Recept.

Receptet sparar du för att kunna styrka priset, du kan också registrera det i Ackordswebben.

På mätbladet anger du endast summapriset för en komplett monterad enhet.

Övning 1 av 3

Du ska montera armaturen på bilden och mäta jobbet enligt ATL. Fyll i ditt recept och mätblad!

Recept

Mätblad

Övning 2 av 3

Du ska montera armaturen på bilden och mäta jobbet enligt ATL. Fyll i ditt recept och mätblad!

Recept

Mätblad

Övning 3 av 3

Du ska montera uttaget på bilden och mäta jobbet enligt ATL. Fyll i ditt recept och mätblad!

Recept

Mätblad

Sammanfattning

Föregående lektion Gå vidare till "Inför uppstarten"