Inför uppstarten

Etablera på en arbetsplats

Etableringsförhandlingar eller etableringsgenomgångar är ständigt återkommande diskussionsämnen. I detta avsnitt tittar vi på vad de ska innehålla och hur man kan vara hjälpt av den.

Övning 1 av 4

Arbetsledaren säger att han inte hinner med att göra någon etableringsgenomgång. Hur gör du?

Övning 2 av 4

När skall en etableringsgenomgång vara klar?

Övning 3 av 4

Vad bör en etableringsgenomgång innehålla?

Övning 4 av 4

Kunden meddelar att han vill beställa en grej utöver det som är avtalat. Hur hanterar du detta?

Sammanfattning

Föregående lektion Gå vidare till "Extra tid och pengar"