Övning

Din uppgift är att montera en dosplåt på stegen, montera och koppla en kapslad dosa på plåten. Kabelstegen sitter på höjden 4,10 m och därför utför du arbetet från en saxlift som är fullt manövrerbar från plattformen. Hur mäter du?

Dosa

Plåt

Höjdtillägg