Övning

När skall en etableringsgenomgång vara klar?