Övning

Jag går med på en skyddsrond. Hur får jag/ackordslaget betalt?