Övning

Jag blir sju i 3 veckor (21 dagar), hur gör jag nu?