Övning

Du har skrivit ett ÖK om 10 timmar på ett extraarbete. Du fick lägga ganska mycket tid på att undersöka kabelvägar, beställa materialet och dessutom byta arbetsuppgift från det du höll på med då extrabeställningen var av akut karaktär. Jag mäter allt material enligt ATL, och timmarna handlar bara om arbetet runt omkring. Din arbetsgivare/arbetsledare godkänner inte ÖK´t, utan stryker bort 7 timmar.