Övning

Du får ingen tidplan på jobbet. Påverkar det här ditt ackord? Och i så fall, hur hanterar du det?