Övning

På din arbetsorder står det att du ska utföra ”diverse elarbeten” på en arbetsplats. Hur kan det påverka ditt ackord?