Övning

Är det viktigt för dig att på förhand veta bemanningen?